دختری با یک شانه همکلاسی اش را کشت!+عکس

ربکاداگلاس دختری ۱۶ ساله است که به خاطر قتل همکلاسی اش  به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

ربکا ۱۵ سال بیشتر نداشت که به خاطر دعوا با همکلاسی اش، جولیشِریف، بر سر هم کلاسی های پسرشان، دسته ‌ی تیز یک شانه ی فلزی را در سر او فرو کرد. خانواده جولی ۵ سال قبل از این اتفاق از افریقا به لندن مهاجرت کرده بودند.

پدر جولی در دادگاه گفت: اگر دخترم را به این شهر نمی آوردم، او هنوز زنده بود.”

ربکا بعد از بحث زیاد با جولی، ناگهان در جلوی چشم همکلاسی هایش، شانه را در کتف او و سپس در گیجگاهش فرو کرد.

جولی برای مدت ۵ ماه در کما بود و سپس جان سپرد.

دادگاه ربکا را متهم به ۱۰ سال زندان بدون عفو کرد./شتاب

دختر سیاهپوست

مطالب مشابه را ببینید!