دختری که پاهایش شبیه به دست است!+عکس

این دختر بچه سه ساله از ی بیماری نادر رنج می برد.این دختر چینی کف پاهایش بیشتر شبیه به کف دست است با این تفاوت که رشد پاهایش متوقف نمی شود و روز به روز بزرگتر می شوند.

دختر عجیب

دختر

دختر جالب

دختر عجیب

دختر چینی

 

مطالب مشابه را ببینید!