رابطه جنجالی دروازه بان معروف ایرانی با خانم مهندس جوان

رابطه جنجالی دروازه بان معروف ایرانی با خانم مهندس جوان

سوء استفاده جنسی که دروازه بان معروف از خانم مهندس جوان جنجالی شد و باعث شد که کار فوتبالیست به دادگاه کشیده شود.

رابطه جنجالی دروازه بان لیگ برتر و خانم مهندس

خبر حوادث : خانم مهندس جوان که اهل تهران است و شغل خوبی نیز دارد و تحصیلاتش کارشناسی ارشد است مانند دختران کم سن و سال فریب حرف های دروازه بان خوش تیپ ایرانی را خورد و خام این فوتبالیست شد.

 

رابطه جنجالی دروازه بان معروف ایرانی با خانم مهندس جوان

این اتفاق اما افتاده بود و آقای دروازه بان با وعده ازدواج با خانم مهندس او را به دست آورده بود و بعد از مدتی سیر شدن رهایش کرده بود.
وکیل زبردست خانم مهندس کار را به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و دادگاه و پزشکی قانونی هم کشاند و در نهایت دو طرف حاضر شدند با هم مصالحه کنند.
البته این که وسط این دعواها و شکایت ها و کشمکش ها چه اتفاقاتی افتاد و چه قول و قرارهایی گذاشته شد بر ما پنهان است اما بعدا شنیده شد جناب دروازه بان به خاطر خطر محرومیت طولانی مدت و آبروریزی یک سری امتیازاتی جز ازدواج داد تا از این پرونده جنجالی نجات یابد.

رابطه جنجالی دروازه بان معروف با خانم مهندس جوان

منبع : خبر ورزشی
مطالب مشابه را ببینید!