باز هم یک دختر ایرانی در مراسم ملکه جهانی 2013 +عکس

مسابقات ملکه ی جهانی توسط سازمان جهانی یونسکو روز ۲۷ژانویه در سبان تیاتر در شهر بورلی هیلز برگزار شد.خانم گلسا سرابی دختر ایرانی آمریکایی در این مسابقات با ۵۷ شرکت کننده دیگر از کشورهای مختلف به رقابت پرداخت و در رده ی ده نفر برتر این مسابقات قرار گرفت .

گلسا سرابی
گلسا سرابی

گلسا سرابی
گلسا سرابی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
ملکه زیبایی
ملکه زیبایی
گلسا سرابی
گلسا سرابی

مطالب مشابه را ببینید!