عواقب مصرف کردن رنگ مو برای این جوان!!! +عکس

سر یک پسر نوجوان بعد از مصرف رنگ موی اشتباهی به طرز باور نکردنی دوبرابر اندازه معمولی اش شد.

او بعد از رنگ کردن موهایش به سراغ آینه آمده و با لبخند در آن نگاه می کند و از خود عکس می گیرد تا به دوستانش نشان دهد. در این عکس صورت پسر طبیعی است.

رنگ مو

اما صورت او شروع به تورم می کند و بصورت غیر عادی بزرگ می شود که این پسر نوجوان عکس هایی را در این وضعیت از خودش انداخته است.

با مراجعه به بیمارستان، پزشکان اعلام کردند به دلیل استفاده از رنگ موهای دائمی به احتمال 99 درصد این حساسیت در واکنش با یک ماده شیمیایی بوجود آمده است.

هنگام تماس پوست با آن ماده شیمیایی احساس سوزش به فرد دست می دهد و هر چه رنگ مو تیره تر باشد ماده شیمیایی موجود در آن قوی تر بوده و حساسیت بیشتری را ایجاد می کند.

 

در اغلب موارد این علائم خفیف هستند و به سرعت رفع می شوند ولی برخی افراد نسبت به این ماده شیمیایی حساسیت بیشتری دارند و ممکن است باعث متورم شدن دهان و ایجاد مشکلات تنفسی در فردشود.

 

این تصاویر طی 1 هفته و نیم گرفته شده است.

مطالب مشابه را ببینید!