آموزش ترکیب رنگ مو سال 92

آموزش ترکیب رنگ مو سال 92

رنگ دودی زیتونی: m7 c8 اکسیدان 1 اکسیدان 2برابر رنگ پایه 9  مکث30دقیقه
رنگ دودی زیتونی:
m7 c8
اکسیدان 1
اکسیدان 2برابر رنگ
پایه 9
مکث30دقیقه

فرمول رنگ نسکافه ای بلوند شکلاتی متوسط2/3 کاراملی1/3(47-7) بعلاوه 2سانت واریاسیون 000 شماره اکسیدان 1 پایه 8
فرمول رنگ نسکافه ای
بلوند شکلاتی متوسط2/3 کاراملی1/3(47-7)
بعلاوه 2سانت واریاسیون 000
شماره اکسیدان 1
پایه 8

مطالب مشابه را ببینید!