این مرد عاشق ذغال داغ خوردن است!

بعضی از افراد به خوردن مواد عجیب و غریب علاقه عجیبی دارند.مثلا خوردن خشت آجر یا خوردن حشراتی مثل سوسک و عقرب و بدتر از آن خوردن جنین انسان و حیوانات برای بعضی ها عادی است.

خب موارد بالا را همه ما در اینترنت دیده ایم ولی شاید کمی دور از ذهن باشد که ذغال گداخته و سرخ را در دهان شخصی ببینید که با اشتها آن را می خورد و لذت هم می برد.

خوردن ذغال

خوردن ذغال گداخته

ذغال داغ

خوردن ذغال

خوردن آتش

خوردن ذغال گداخته

لینک در یوتیوب

مطالب مشابه را ببینید!