حسام نواب صفوی و همسرش در برج میلاد+عکس

این زن همسر حسام نوب صفوی است؟!

حسام نواب صفوی و همسرش را در پارکینگ برج میلاد مشاهده می کنید.

همسر حسام نواب صفوی

پی نوشت: طی اطلاعاتی که کاربران به ما دادند این خانم هیچ نسبتی با حسام نواب صفوی ندارد.گویا در شبکه های اجتماعی شایعه شده بود که این خانم همسر حسام خان است.

مطالب مشابه را ببینید!