پنهان شدن عجیب یک فرد فراری +عکس

یک پناهجوی قاچاق مالیایی که در داخل موتور خودرویی جاسازی شده بود تا به صورت قاچاق از مرز مراکش به اسپانیا منتقل شود ولی ماموران مرزی مالی وی را کشف کردند.

مخفی شدن

مطالب مشابه را ببینید!