بیشترین و کمترین زمان روزه داری در شهرهای جهان

بیشترین و کمترین زمان روزه داری در شهرهای جهان

در حال حاضر طول یك روز كامل،‌ یعنی از طلوع تا غروب خورشید،‌ در تهران ۱۴ ساعت و ۱۹ دقیقه و ۸ ثانیه است كه هر روز چند ثانیه از روز بعد بلندتر است.

با توجه به این‌كه زمان اذان صبح به وقت تهران ساعت ۴ و ۱۶ دقیقه بامداد و زمان اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۳۹ دقیقه است، ‌با درنظر گرفتن تغییر طول روز و كوتاه‌تر شدن تدریجی آن،‌ امسال روزه‌‌داران در روزهای ماه مبارك رمضان به صورت تقریبی ۱۶ ساعت روزه خواهند بود.در بخش‌های جنوبی‌تر كشورمان،‌ در شهری مانند قشم این مدت زمان تقریبا ۱۵ ساعت خواهد بود. با این ‌همه، مدت زمانی از روز كه مسلمانان در نقاط مختلف جهان روزه‌دار خواهند بود، می‌تواند از این طولانی‌تر یا حتی كوتاه‌تر باشد.

برای مثال در كشورهای شمالی نیمكره شمالی زمین و در كشوری مانند نروژ كه در این فصل، آسمانی همواره روشن دارد، با توجه به ساعت تخمینی اذان صبح و مغرب در شهر اسلو،‌ مسلمانان در این شهر باید حدود ۲۰ ساعت و ۱۱ دقیقه روزه باشند. در كشوری شمالی‌‌تر از نروژ‌ مانند فنلاند، در صورتی كه مسلمانی در شهر وانتای این كشور اقامت داشته باشد، حدود ۲۰ ساعت از روز خود را روزه خواهد بود.

بیشتر كشورهای استوایی از قبیل اندونزی یا اكوادور‌ از طول روز‌ی حدود ۱۲ ساعت برخوردارند و متناسب با آن مسلمانان در چنین مناطقی باید حدود ۱۳ ساعت روزه‌داری كنند. اما مسلمانانی كه در كشورهای جنوبی‌تر نیمكره جنوبی سیاره زمین سكونت دارند مدت زمان كوتاه‌تری را برای روزه گرفتن در پیش رو خواهند داشت.برای مثال‌ در كشور شیلی به عنوان یكی از جنوبی‌ترین كشورهای جهان، فاصله میان سپیده دم و اذان صبح تا اذان مغرب حدود ۱۱ ساعت است.همچنین فرد روزه‌داری كه در شهر ولینگتون نیوزیلند ساكن است نیز مدت زمانی مشابه و تنها با اختلاف چند دقیقه به روزه‌داری خواهد پرداخت.‌با توجه به این‌كه كل طول مدت زمان روشنایی روز در یكی از مناطق آنتراكتیكا حدود پنج ساعت است،‌ فاصله میان اذان صبح تا مغرب در این منطقه می‌تواند كمتر از ۸ ساعت باشد.

مطالب مشابه را ببینید!