استخدام دختران زیبای تایلندی در مک دونالد این کشور

زیباترین دختران تایلند در مک دونالد استخدام شدند

مک دونالد در تایلند برای جذب مشتریان بیشتر دختران زیبای تایلندی را استخدا کرده است و در آهی های استخدام دختران زیبا را جذب کرده است. جذب مشتری و فروش اکثر برای هر کاسب از الویت هاي کاری محسوب می‌شود.برای این هدف و کسب موفقیت در فروش ورونق گرفتن بههر کار و حربه اي دست میزنند و در این راه از هیچ مورد اخلاقی ابایی ندارند.

دختران زیبای تایلندی

عکس دختران تایلندی

در کشور تایلند شعبه اي از نمایندگی هاي رستوران زنجیره ایمک دونالد برای این که اکثر بفروشد و افزایش مشتری داشته باشدیک آگهی تبلیغ منتشر کردهکه در آن دختران زیبا و زیبا را برایمهمانداری در رستوران استخدام می‌کند.

دختران زیبای تایلندی

زیباترین دختران تایلندی

در این استخدام لباس عروسکی و و شیک و فانتزی برای دختران خوشگل تایلندی در نظر گرفته شده هست که نظر مشتریان را به خودجلب کرده و چشم ها را به سوی خود بکشانند.ظاهر دختران گارسون اکثر به شخصیت هاي کارتونی شباهتدارد و مثل آن ها ارایش کرده و خودشان را به معرض دید گذاشته اند.

دختران زیبای تایلندی

دختران زیبای تایلندی

دختران زیبای تایلندی

مطالب مشابه را ببینید!