مرد فوت کرده به مراسم عزاداری اش آمد!

عزاداری عجیب
خانواده يك مرد 41 ساله برزيلي در حال عزاداري براي فوتش بودند كه ناگهان مرده وارد محل مراسم شد و اوضاع به هم ريخت.

به گزارش روز سه شنبه جام جم آنلاين به نقل از لودوفين ليبره، گيلبرتو آرويو مرد 41 ساله كه شغلش شستن اتومبيل ها است هر سال بيش از چند بار نزد خانواده اش نمي آمد. مدت چهار ماه بود كه خانواده اش از وي بي خبر بوده تا اينكه  خبر مرگ وي به نزديكانش داده مي شود.

آنها به پزشك قانوني مراجعه كرده و جسدي را كه شباهت زيادي به گيلبرتو داشت به جاي وي شناسايي كرده و تحويل گرفتند. آنها جسد را در تابوت گذاشته و شب قبل از دفن براي وي مراسم عزاداري برگزار كردند.

گيلبرتو در خيابان به يكي از دوستانش برخورد و با كمال تعجب از خبر مرگ خود مطلع شد. گيلبرتو به خانه تلفن زد و خبر زنده بودنش را داد اما شخصي كه به تلفن پاسخ داده بود فكر كرد كه اين شوخي بي‌مزه است.

گيلبرتو تصميم گرفت شخصا به مراسم عزاداري اش برود. هنگامي كه او وارد مراسم عزاداري شد همه حضار ترسيدند، زن ها غش كردند و شركت كنندگان از وحشت به هر سويي مي دويدند.

مرد ظاهرا مرده تابوتي را حامل يك جسد مشاهده كرد. در نهايت خانواده و دوستان گيلبرتو قانع شدند كه وي نمرده و جسد به مرد ديگري تعلق دارد كه هنوز هويتش مشخص نشده است.

مراسم عزاي گيلبرتو به مراسم جشن و شادي مبدل شد. اكنون مقامات پليس شهر آلاگوئينهاس در ايالت سالوادور دو باهيا كه اين حادثه در آن رخ داده در تلاش مشخص كردن هويت مرده اي هستند كه قرار بود به جاي گيلبرتو دفن شود. مترجم: بهرام افتخاري.

مطالب مشابه را ببینید!