پردرآمدترین بازیگران زن هالیوود سال 2012 +عکس

پردرآمدترین بازیگران زن هالیوود سال 2012 +عکس
1 – Kristen Stewart
34.5 میلیون دلار
کریستین استوارت
2 – Cameron Diaz
34 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
3 – Sandra Bullock
25 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
4 – Angelina Jolie
20 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
5 – Charlize Theron
18 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
6 – Julia Roberts
16 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
7 – Sarah Jessica
15 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
8 – Meryl Streep
12 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
9 – Kristen Wiig
12 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
10 – Jennifer Aniston
11 میلیون دلار
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
مطالب مشابه را ببینید!