عجیب ترین خانه های دنیا را این قبیله دارد +تصاویر

تاپ ناز : تصور کنید صبح که از خواب بیدار میشود فاصلخ تخت خوابتان از زمین 30 متر باشد! چه حسی به شما دست داد؟!

قبله ای در گینه نو به نام کرووای خانه هایشان را در اوج بلندترین درخت های جنگلی می سازند.در ساخت این خانه ها و انتقال آنها از هیچ ابزار مدرنی مثل جرثقیل استفاده نمی شود.

دلیل ساخت این خانه ها بر بالای درختان محافظت از شر سیلاب و حشره های خطرناک است.

خانه جنگلی, خانه عجیب, خانه درختی

خانه جنگلی, خانه عجیب, خانه درختی

خانه جنگلی, خانه عجیب, خانه درختی

خانه جنگلی, خانه عجیب, خانه درختی

خانه جنگلی, خانه عجیب, خانه درختی

خانه جنگلی, خانه عجیب, خانه درختی

خانه جنگلی, خانه عجیب, خانه درختی

مطالب مشابه را ببینید!