عکس های وحشتناک از ریحانا !!

ریحانا هم گویا قصد دارد لیدی گاگای دوم شود! ریحانا در جدیدترین عکس هایی که برای مجله جی کی گرفته است خودش را شبیه به Medusa Gorgon اسطوره یونانی (زن افسانه ای که روی سرش مار داشته) درست کرده است.

عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!

عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!
عکس های وحشتناک از ریحانا !!

نوشته های مشابه