مجله تاپ‌ناز‌

شوخی جالب این مرد با خانم ها در کوچه خلوت!

یک شعبده باز با قرار گرفتن در راه رهگذران شوخی بسیار جالبی را به نمایش گذاشت.
شعبده باز معروف ریچ فرگوسن در کالیفرنیا در یک کوچه خلوت وقتی فردی را در حال رد شدن می دید عطسه نمایشی می کرد که بعد از عطسه سرش می افتاد و او سعی می کرد که دوباره سرش را به جای اولش برگرداند.حرکت این شعبده باز واکنش های جالبی را از رهگذران رقم می زد.
 ریچ فرگوسن با پخش کردن این ویدئو وحشتناک در دنیای مجازی توانسته است حدود چهار میلیون نفر را بخنداند.
شعبده بازی جالب
شوخی با خانم ها
شوخی جالب با خانم ها
شوخی با خانم ها

مطالب مشابه را ببینید!