به این میگن زیباترین هدیه به عشق+عکس

وینستون هوز هفده سال قبل پس از مرگ همسرش تصمیم گرفت برای احترام به همسرش نهال های درخت بکارد و میان این درختان را به شکل قلب خالی بگذارد.اکنون پس از هفده سال این درختان رشد کرده اند و منظره ای شگفت انگیز و رمانتیک را پدید آورده اند.

عشق

مزرعه عشق

هدیه عشق

قلب

عشق

مرد و زن

مطالب مشابه را ببینید!