مجله تاپ‌ناز‌

اگر قهوه خور هستید بخوانید

مصرف قهوه

اگر قهوه خور هستید بخوانید

ممکن است تصور کنید نوشیدن قهوه به شما انرژی می دهد ولی این شاید رایج ترین باور نادرست درباره قهوه باشد.

بررسی ها نشان می دهد چون انرژی با کالری تفاوت دارد قهوه کالری دارد ولی نوشیدني انرژی زایی نیست شاید تاثیرهای ذهنی قهوه  و تغییراتی که روی خلق و خوی  می گذارد باعث می شود تصور کنید نوشیدن آن به شما انرژی می بخشد و قهوه به اعصاب و کاهش خستگی کمک می کند.

بنابراین نوشیدن قهوه برای افرادی که زندگی را سخت می گیرند و زود دچار استرس می شوند نوشیدنی مناسبی است.

مطالب مشابه را ببینید!