عکس بازیگران

عکسهای تجمع هنرمندان سینما مقابل خانه سینما

عکسهایی از تجمع هنرمندان مقابل خانه سینما را مشاهده می کنید.

فرهاد توحیدی
فرهاد توحیدی

رویا تیموریان و مسعود رایگان
رویا تیموریان و مسعود رایگان
رضا کیانیان بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون
رضا کیانیان بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون
اعتراض علیرضا داودنژاد کارگردان سینما مقابل خانه سینما
اعتراض علیرضا داودنژاد کارگردان سینما مقابل خانه سینما
منوچهر شاهسواری تهیه کننده سینما
منوچهر شاهسواری تهیه کننده سینما
عبدالحسین برزیده ، منوچهر شاهسواری و منوچهر محمدی
عبدالحسین برزیده ، منوچهر شاهسواری و منوچهر محمدی
محسن شاه ابراهیمی و رضا کیانیان
محسن شاه ابراهیمی و رضا کیانیان
بیژن میرباقری و حبیب رضایی
بیژن میرباقری و حبیب رضایی
فاطمه گودرزی
فاطمه گودرزی
مهدی فخیم زاده مقابل خانه سینما
مهدی فخیم زاده مقابل خانه سینما
مهتاب کرامتی در مقابل خانه سینما
مهتاب کرامتی در مقابل خانه سینما

 

 

نوشته های مشابه