داستان احمقانه ترین سرقت بانک در ایران

سرقت بانک
سرقت بانک

جزئيات احمقانه‌ترين سرقت مسلحانه از بانك

جزئيات احمقانه‌ترين سرقت مسلحانه از بانك در قم با تحقيقات روزنامه ایران فاش شد.

به گزارش ایران دزد پسري جوان بود كه مشخصات كامل وي در اختيار پليس بود و تحقيقات براي رديابي مخفيگاهش در حال انجام است.

روز پنجشنبه 23 آذرماه سال جاري ساعت 5/10 صبح مرد جواني با مراجعه به بانك ملي شعبه پل آهنچي در قم در صف انتظار ايستاد تا نوبتش برسد. اپراتور بانك شماره مشتريان را يكي پس از ديگري اعلام مي‌كرد تا اينكه شماره 141 را خواند. پسر جواني سريع به سمت باجه بانك رفت و پشت پيشخوان ايستاد و از صندوقدار خواست تا يك فيش واريزي به وي تحويل بدهد.

پسر جوان در اين هنگام با مشتري زن كه پيش از وي نوبت داشت، درگير شد. سپس فيش را به صندوقدار نشان داد و با تهديد اسلحه از صندوقدار بانك درخواست كرد تا فيش 4 هزارميلياردتوماني وي را ماشين كرده و آن را بدون اينكه پولي به خودش بدهد به حسابش واريز كند. صندوقدار با ديدن تعداد صفرهاي ميزان پول لبخندي زد و با حالت تمسخرآميزي به پسر جوان گفت كه اين ميزان پول در حساب جا نمي‌شود.

دزد ناشي وقتي با مخالفت كارمند بانك در خصوص ميزان پول درخواستي روبه‌رو شد، با عصبانيت به پشت باجه بانك پريد و گلنگدن تپانچه را كشيد و با صداي بلندي فرياد زد كه يك صفر آن را بردار و بقيه را به شماره حساب منواريز كن!

در ادامه كارمندان بانك از اينكه مبادا تيراندازي صورت گيرد و به مشتريان آسيبي برسد واكنشي نشان ندادند و از زنگ خطري كه زير پايشان بود، استفاده كردند تا پليس باخبر شود. بنابراين فوراً به خواسته احمقانه دزد جوان عمل كردند و بدون آنكه پسر مسلح متوجه باشد تنها 400 ميليون تومان را به حساب سيباي وي واريز کردند.

دزد احمق با تصور اينكه 400 ميليارد تومان به حسابش پرداخت شده است، با عجله بانك را ترك كرد.

اين در حالي بود كه بانك ملي مجهز به دوربين‌هاي امنيتي نبود ولي دوربين‌هاي امنيتي در خارج از بانك كه براي ساختمان بانك صادرات بود توانست تصوير دزد جوان را شكار كند.

دزد جوان پس از واريز پول به حسابش با ترك بانك به بانك شعبه سعيدي قم رفت تا مانده حسابش را استعلام كند. غافل از آن كه كارمندان بانك ملي شعبه پل آهنچي همزمان كد ملي وي را به سايت ثبت‌احوال داده‌اند و توانسته‌اند مشخصات وي را به دست آورند.

دزد يك پسر 19 ساله و اهل قم بوده و جالب اين كه عكس وي نيز از طريق دستگاه ATM خودپرداز بانك ملي شعبه سعيدي شكار شده بود.

يكي از شاهدان اين سرقت مسلحانه گفت: پسر جوان در ابتدا با آرامش و خونسردي وارد بانك شد اما وقتي تپانچه را بيرون كشيد، بسيار استرس داشت و هيچ‌كس خصوصاً كارمندان بانك احتمال نمي‌دادند كه اين دزد دست به تيراندازي بزند. وي افزود: در اين ميان يكي از مشتريان بانك كه زن زرنگي بود با ديدن صحنه سرقت مسلحانه از بانك فوراً به سمت ساندويچ فروشي كنار بانك رفت و از فروشنده خواسته بود تا با پليس 110 تماس بگيرد اما وي گفته بود كه در مغازه‌اش تلفن ندارد. بنا به اين گزارش؛ اين دزد ناشي وقتي دستانش را خالي ديد و پي برد كه پول واريزي از حسابش برداشت شده و به صندوق بانك برگردانده شده است پا به فرار گذاشت.

اين گزارش حاكي است پس از گذشت 10 روز و با وجود شناسايي شدن دزد هفت تيركش پليس آگاهي قم هنوز مخفيگاه وي را شناسايي نكرده است./ایران

مطالب مشابه را ببینید!