جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک

عکس های عاشقانه نوشته دار زیبا و زمانتیک

جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک

نوشته های عاشقانه زیبا

بی تو

حتی باران هم

بوی تشنگی می دهد

گـاهــــی لال مـــی شود آدم …

حـرف دارد ؛ ولـــی …

کلمه نـدارد … !!!

جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک

عکس نوشته رمانتیک

نگاهم بیقرار هجوم قدم های توست

و تو با خبری

اما…

هرگز از جاده ی دلم گذر نمی کنی…

جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک

جمله عکس های عاشقانه

جای تو خالــ ـــ ـــ ـــیــسـت . . .

خالی تر از سفره ی دل کودکی که

تازه متولد شده است . . .

جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک

غــُــصـّه دار که ببینــــمت

نَـــفَس هَــــــــم

به کامَــــــم تلــــخ می شود…

جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک

می خندی،

قندهای عالم در دلم آب می شود

لبخند شیرینت

پایان روزگار تلخ من است…

جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک

می‌خواهم خودم را بزنم

به آن راه

همان راهی که تو

همیشه از آن می‌رفتی

شاید دوباره همدیگر را دیدیم …

جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک جمله عکس های عاشقانه و رمانتیک

عکس های عاشقانه, جمله عکس های زیبا و رمانتیک

مطالب مشابه را ببینید!