دوشیزه جهانی هندوستان انتخاب شد +عکس

دوشیزه جهانی هندوستان انتخاب شد +عکس

مراسم دوشیزه جهانی کشور هند روز 5 سپتامبر در کشور هند برگزار شد.ماناسی موجهه، خواننده اپرا و دختر شایسته سال 2012 کشور هند توانست دوشیزه زمین سال 2013 نیز شود.

او 21 سال سن دارد.به رقص، سفر، والیبال و موسیقی علاقه دارد.بازیگر مورد علاقه او رانبیر کاپور است.

 دوشیزه جهانی هندوستان
دوشیزه جهانی هندوستان

 دوشیزه جهانی هندوستان

دوشیزه جهانی هندوستان
 دوشیزه جهانی هندوستان

دوشیزه جهانی هندوستان
دختر هندی
دختر هندی
دختر هندی
دختر هندی
مراسم دوشیزه زمین هند
مراسم دوشیزه زمین هند
عکس دوشیزه زمین 2013 هند
عکس دوشیزه زمین 2013 هند
عکس دوشیزه زمین 2013 هند
عکس دوشیزه زمین 2013 هند
دوشیزه زمین هندوستان
دوشیزه زمین هندوستان
دوشیزه زمین هندوستان
دوشیزه زمین هندوستان
مطالب مشابه را ببینید!