حقایقی جالب و عجیب در مورد انسان

انسان ها نوعی از حیوانات پیچیده ای هستند که در چهره آن ها تغییراتی ایجاد شده است و این خاصیت سبب تمایز قلمرو حیوانات با انسان ها شده است

حقایق عجیبی در مورد انسان ها وجود شده است که باعث تغییر شیوه زندگی کردن انسان ها نسبت به حیوانات شده است.

انسان

1) زندگی بعد از فرزندان:

حیوانات تا زمانی که زنده هستند تولید مثل می کنند و تکثیر می یابند اما انسان ها بعد از مدتی دیگر تولید مثل شان متوقف می شود و این به دلیل اوراق قرضه اجتماعی در آن است و در انسان ها پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها سبب موفقیت کانون خانه های فرزندانشان می شوند.

2) کودکی طولانی

انسان ها باید بسیار طولانی تر از سایر پستانداران در نزد خانواده های خود باشند تا از آن ها مراقبت شود زیرا سرعت رشد تکامل انسان ها آهسته تر از حیوانات است و به همین دلیل انسان ها طولانی تر نزد خانواده های خود هستند و با آن ها انس می گیرند.

3) آتش

آتش باعث شده است تا انسان روش طبخ و پخت و پز غذاها را یاد بگیرد و به وسیله آتش جویدن و هضم غذاها را آسان تر کند و به همین دلیل باعث شده است تا اندازه دستگاه گوارش انسان نسبت به حیوانات بسیار کوچک تر باشد و فک و دندان انسان شمایل آن فرق کند.

4) لباس

انسان ها ابتدا خود را با برگ و گل می پوشاندند ولی به تدریج از پوست و موی حیوانات استفاده کردند و لباس های با شکل های خاص برای خود ایجاد کردن واین سبب تمایز انسان ها با حیوانات تمایز انسان ها با حیوانات شد.

5) صحبت کردن

حنجره و صدای انسان ها تا حدودی شبیه به شامپانزه ها است انسان دارای یک جعبه صدا است که این جعبه صدا به ندرت در انسان ها دیده می شود واین ویژگی های سبب شده است انسان قادر به بیان کردن باشد. استخوان نعلی شکل که به استخوان اصلی بدن ما متصل است اجازه می دهد تا ما کلمات را بیان و صحبت کنیم.

6) قامت راست شکل

راه رفتن انسان ها درمیان سایر پستانداران بسیار منحصر به فرد است تغییرات در لگن انسان باعث شده است تا ما قادر باشیم رو دو پای خود بایستیم و منحنی در کمرما باعث تعادل انسان ها در راه رفتن و ایستادن باشد و این ویژگی در سایر حیوانات وجود ندارد.

7) دستان

دست های اغلب پستانداران شبیه هم است و دارای شست های روبرو هستند، مهارت های استثنایی خاصی در دست انسان ایجاد شده است که به انسان کمک می کند تا در نگهداری ابزار و اجسام تواناتر از سایر حیوانات باشد.

8) مغز غیر معمولی

مغز یکی از صفات انسانی است که باعث جدا شدن قلمرو انسان ها نسبت به حیوانات شده است. مانند مغز انسان ها در جهان دیگر وجود ندارد وزن مغز انسان ها در حدود 3 پوند است. 8درصد از کل بدن حیوانات را مغز فراگرفته است در حالیکه فقط 5/2 درصد از وزن انسان متعلق به مغز اوست.

مغز دلیل اصلی تمایز انسان ها و حیوانات است واین ویژگی توانایی های انسان ها را بسیار گسترده کرده است.

مطالب مشابه را ببینید!