مجله تاپ‌ناز‌

دانستنی و اطلاعات جالب در مورد انواع بینی

تمامی بینی های پیچ خورده که دارای نواقص خارجی هستند بر بستر تیغه میانی قرار دارند که قبل از هر اقدامی باید این بستر اصلاح شوند .زیرا بینی خارجی در ارتباط همیشگی با تیغه بینی است . عمل جراحی یک مرحله ای انجام میشود و دقت کامل در حفظ و یا بازسازی عناصر نگهدارنده ساختمان بینی و تیغه لازم است .

دانستنی های جالب درباره انواع بینی!

اصطلاح بینی زینی شکل بیانگر وضعیتی است که در آن سپترم غضروفی یا استخوانی و یا هر دو نسبت به خط نیم رخ طبیعی ( پروفایل) پایین تر و نزدیک تر به صورت قرار میگیرد.

بینی زینی شکل( Saddle nose )

بینی زینی شکل یکی از شایعترین انواع دفورمیتی بینی بوده و در نتیجه تخریب ساختار غضروفی و یا استخوانی بینی ایجاد میشود.
بینی زینی شکل نمایی از سفیلیس مادرزادی بود. و ناشی از بیماری جزام نیز میشود. امروزه بینی زینی شکل، ناشی از درگیری سپتوم استخوانی نادر بوده و معمولا ناشی از وارد شدن ضربه به وسط صورت است.

دانستنی و اطلاعات جالب در مورد انواع بینی

بینی زینی شکل  Saddle nose

درگیری سپتوم غضروفی مفهوم شایعتری برای جراحان بینی است.

فرو رفتگی قسمت غضروفی بینی اغلب به دنبال برداشتن حد غضروف سپتوم در جریان عمل سپتوپلاستی حادث میشود.
اگر فلپ های روی غضروف هم پاره شود. حمایت اسکلتی به علت انقباض فلپهای در حال ترمیم کاهش می یابد.
در این نوع بینی فرم و عملکرد بینی هر دو تقریبا به یک اندازه دچار اختلال میشوند. معمولا هدف از جراحی در اصلاح بینی زینی شکل به دست اوردن فرم قبلی بینی میباشد.
پس علل منجر به بینی زینی شکل را میتوان به این شکل طبقه بندی کرد.
مادرزادی ( که نادر است )
تروما : ترومای که باعث ایجاد هماتوم و یا ابسه تیغه و در نهایت نکروز تیغه بینی شود . و نمای سقف باز حاصل میشود
سوم : برداشتن بیش از حد سپتوم غضروفی در طی عمل سپتوپلاستی است .
سوراخ شدن تیغه بینی باعث ایجاد تقعر در غضروف پشت بینی میشود .
چهارم : بیماری های نظیر جزام ، سیفلیس و سالک
پنجم :نژاد ( در نژاد غیر سفید )
ششم : بیماری وگنر و مصرف کوکایین .

بینی پیچ خورده مدل 1 (twisted nose)

تصحیح بینی با انحراف شدید در خارج یکی از مشکلات اساسی در جراحی بینی است.
بررسی ضایعات تشریحی مرتبط با انحراف بینی و صورت و قرینگی صورت قبل از هر اقدام جراحی ضروری است .
بینی پیچ خورده به عنوان یک مجموعه غضروفی ، استخوانی که همه قسمت ها درگیر انحراف موجود هستند مورد توجه میباشند .
تمامی بینی های پیچ خورده که دارای نواقص خارجی هستند بر بستر تیغه میانی قرار دارند که قبل از هر اقدامی باید این بستر اصلاح شوند .
زیرا بینی خارجی در ارتباط همیشگی با تیغه بینی است . عمل جراحی یک مرحله ای انجام میشود .
و دقت کامل در حفظ و یا بازسازی عناصر نگهدارنده ساختمان بینی و تیغه لازم است .
امکان بروز عوارض و نیاز به جراحی مجدد بیش از موارد دیگر است .
بینی پیچ خورده معمولا در اثر صدمات تروماتیک شامل شکستگی استخوانی و صدمه غضروفی و دوران کودکی و رشد ایجاد میشود
پس از صدمه بینی در زمان رشد ، تغییرات تدریجی با تکامل فرد باعث ایجاد وضعیت تشریحی غیر عادی در نسج سخت و نرم و انحراف از مسیر طبیعی رشد میشود .
بینی در مراحل رشد به تروما بسیار حساس است . از کانال تولد تا بلوغ حوادث زیادی ممکن است به بینی صدمه وارد کند . حتی پس از ترومای شدید در کودکان علایم خفیف مثل خراش و تورم مختصر و خونریزی کم ممکن است پیش اید و مانع تشخیص و عوارض ناپیدا به ساختمان های غضرفی بشود .
دانستنی و اطلاعات جالب در مورد انواع بینی

بینی پیچ خورده مدل twisted nose

مطالعات بافت شناسی نشان میدهد که واکنش طولانی مدت غضروف تیغه بینی به تروما ترمیم مجدد ناقص غضروفی است و اکثرا یک طرفه بوده و ایجاد تیغه منحرف مینماید . این نوع انحراف تیغه در فرد در حال رشد منجر به اختلال بافت های نرم و غضروف های اطراف به علت فشار غیر متعارف به پوست و استخوان ها میشود.
استخوان بینی در سمت صدمه دیده بزرگتر از طرف مقابل میشود .
تغییرات فوق موجب افزایش رشد قسمت های غضروفی تا ایجاد خمیدگی و در هم ریختگی شکل ظاهری بینی و کاهش رشد نیمه تحتانی بینی و درون کشیدگی ( retraction) و از بین رفتن صلابت معمولی نوک بینی ( Tip) . تصحیح بینی پیچ خورده بسیار مشکل است . زیر غضروف نمی تواند کامل صاف شود. و نتیجه مطلوب نمی دهد .
غضروف تیغه از کندروپلاست تشکیل میشود .
این سلول ها کلاژن تیپ یک ترشح میکند .
هر سلول کلاژن را تولید و در ماده زمینه ای احاطه میشود
ماده زمینه ای آب جذب و در خود نگه میدارد و باعث افزایش فشار داخلی و دور شدن سلولها از هم میشود .
با رشد جنین ، تقسیم سلولی و ادامه ترشح ماده زمینه ای تعداد و فاصله سلول ها از هم بیشتر میشود .
سلول های غضروفی واحد های کوچک الاستین تولید میکنند . شکل بینی به وسیله ترکیب فیبرهای الاستین و فشار هیدرولیک آب ماده زمینه ای .در لایه فشرده پریکندر ایجاد میشود .
پس تغییر شکل های بینی و تیغه در اتصالات رشته های الاستین که با رشد فرد ماندگار شده.
همچنین بخوانید : قبل از انجام عمل بینی بخوانید!

رینوپلاستی, عمل رینوپلاستی, جراحی زیبایی بینی

تصحیح آنها به روشهای معمولی میسر نخواهد بود . عدم تعادل با رشد اضافی سلول در یک طرف بینی یا رشد ناکافی سلول ها در طرف دیگر ایجاد میشود.
لذا رشد به طور واقعی زیاد نمیشود بلکه عمدتا عدم تعادل در رشد است به هر علتی که پدیده فیبروز ایجاد شود .
تاخیر در رشد ممکن است عارض شود .

بینی پیچ خورده مدل 2 ( crooked nose)

بینی در مرکز صورت مانند نگین در حلقه انگشتر است . هر چه این نگین متناسب تر باشد این انگشتر زیباتر به نظر میرسد .
چشم ناظر کیفی بسیار دقیقی است که زیبایی را در تقارن و حفظ نسبت ها می بیند . هر چه دو نیمه صورت متقارن تر باشد از دیدگاه بیننده صورت زیباتر است . بینی پیچ خورده یعنی بینی که حول محور طولی خود پیچ خورده است. و در نتیجه قسمت میانی نسبت به نوک و ریشه بینی به سمت دیگری خمیده شده است .
گاهی این پیچ خوردگی به حالت محوری است . یعنی علارغم اینکه قسمت ریشه ، بخش میانی و نوک بینی روی یک محور قرار دارند اما این محور ، نسبت به محور شاقولی دارای زاویه است .

اناتومی بینی پیچ خورده

اناتومی بینی پیچ خورده ، بینی مانند چادری است با محوری در مرکز ، در قسمت راس این چادر ( upper lateral ) و استخوان نازال قرار دارد . در قسمت انتهایی نیز غضروفی lower lateral قرار دارند . عضلات مختلف نیز به بینی اتصال دارند . این عضلات از یک سو به لایه پریکند (لایه پوشاننده غضروف) و پری استئوم ( لایه روی استخوان ) میچسبند و از دیگر سو به پوست اتصال دارند به همین دلیل به هنگام خندیدن ( کروک نوز ) خود را بهتر نشان میدهد.
و در نتیجه اشکالات اناتومیک اسکلت بینی واضح تر میشود . به همین دلیل در عکس های قبل از عمل ، عکس های در حالت خنده نیز گرفته شود . دیگر مساله مهم قرارگیری سپتوم میباشد . از سه جز اصلی غضروف چهار گوشه ، تیغه عمودی اتموعید و استخوان ومر تشکیل شده است . انحرافات سپتوم به خصوص اگر به شکل high septal باشد . اثری واضح روی پشت بینی می گذارد .
و از انجایی که سپتوم غضروفی توسط اتصالات فیبروز به ANSوصل میشود . معمولا در رفتگی سپتوم به یک طرف باعث ضعف ساپورت بینی شده و نوک بینی به پایین می افتد و لذا معمولا کروک نویز با drooping noise همراه است .
سپتوم غضرفی در سن دو سالگی به اندازه انسان بالغ میرسد و انچه باعث رشد بعدی سپتوم میشود رشد استخوان های عمودی اتموئید و ومر است .
زمان هوادار شدن سلول های اتموعید معمولا از بدو تولد شروع و در حدود سن یازده سالگی به اتمام میرسد .
چنانچه انحراف بینی قبل از این سن اتفاق بیفتد ، چون هوای عبوری در دو سمت بینی مختلف خواهد شد شاخک های میانی با هیپرترافی جبرانی هوای عبوری دو طرف بینی را تنظیم میکند
لذا شاید کونکابلوزا ( شاخ میانی هوادار) ، کونکابلوزا یک طرفه پاسخی فیزیولوژیک به انحراف بینی و نتیجه ان باشد . لذا باید علاوه بر سپتو پلاستی دقیق به وضعیت شاخک های بینی و سلولهای اتموئید توجه کافی بشود .
دانستنی و اطلاعات جالب در مورد انواع بینی

انواع بینی ها

بینی گوشتی:
مشکل ترین نوع بینی برای عمل رینوپلاستی بینی های گوشتی است . مشخصه اصلی این نوع ضخامت و چرب بودن بیش از حد پوست میباشد .
و اصطلاحا پوست بینی قالب – استخوان غضروف بینی مغلوب است .
وقتی پوست بینی ضخیم است از فرم استخوانی غضروفی تبعیت نمی کند .
در حین جراحی در بینی با پوست ضخیم بهتر است تا حد ممکن از گرافت های غضروفی استفاده شود تا اسکلت محکم تری در زیر پوست داشته باشیم .
انواع گرفت ها :
گرفت طولی برای تقویت ناحیه پشت بینی در نوع متوسط غضروف سپتوم کافی است ولی در نوع شدید از نوع دنده استفاده میشود که معمولا باید به بافت زیری بخیه کرد .
گرفت نوع دوم : گرفت لترال ، گرفتی است که روی غضروف های ULCدو طرف گذاشته می شود .
هدف جلوگیری از کللاپس یک طرفه یا دو طرفه بینی است
سوم : گرفت رادیکس :این نوع گرفت بیشتر در بینی های کوتاه به کار میرفتد .
چهارم : اسپریدر گرفت:که معمولا دو طرفه و طولی است و برای افزایش طول بینی و جلوگیری از تنگی نفس به کار میرود .

گرفت های مربوط تیپ بینی :

1- گرفت کپ :برای پر کردن فرورفتگی بینی بکار میرود .
2- غضروف strut:که برای افزایش مقاومت و جلوگیری از افتادن بینی به کار میرود .
3- گرافت شیلد
4- گرافت onlay برای افزایش طول بینی و پروجکشن به کار می رود .
5- گرفت چتری
6-گرافت برای منطقه پره :
7- ریم گرفت
8- گرافت onlayروی کرورای خارجی .

استخوانهای بینی

در انسان استخوان خیش (Vomer) بخش پشتی (خلفی) زیرین، تیغه بینی را ایجاد می کند. استخوان ومر یکی از استخوان های فرد جمجمه است. خیش در خط میان پیکانی midsagittal line قرار گرفته و با استخوان های پروانه ای sphenoid، پرویزنی ethmoid، کامی palatine چپ و راست، و بَرواره ای maxillary چپ و راست مفصل می شود. بخش قدامی تیغه بینی غضروفی است.
بخش خارجی بینی ناحیه برآمده و سطحی است که در وسط صورت قرار دارد و شامل دو بخش است بخش استخوانی، شامل استخوانهای بینی و زایده پیشانی فک بالا و بخش غضروفی که شامل تعدادی غضروف بهم چسبیده است.

مطالب مشابه را ببینید!