عکسی جالب از یک پهلوان معروف قاجاری

عکسی از پهلوان معرکه گیر زمان قاجار معروف به هرکول شیرازی را مشاهده می کنید.

پهلوان معرکه گیر

نوشته های مشابه