عکسی جالب از ناصرالدین شاه و زنانش

ناصر الدین شاه و زنان حرمسرا

گویا ناصرالدین شاه به عکس گرفتن و عکاسی علاقه خاصی داشته است.

ناصرالدین شاه و زنانش

نوشته های مشابه