رکورد جالب 26 زن با یک خودرو +تصاویر

رکورد جالب 26 زن با یک خودرو +تصاویر
رکورد جالب 26 زن با یک خودرو
سال 2011 برای شکستن رکورد بیشترین تعداد افراد بزرگسال جا داده شده در یک خودروی کوچک، 14 نفر درون یک دستگاه مینی کانتریمن بزور جا شدند ولی امسال و در هشتمین دوره از رکوردهای سالانه جهانی برای ثبت در کتاب گینس 28 خانم در یک مینی کوپر SD مدل 2012 سوار شدند.
رکورد جالب 26 زن با یک خودرو
برای استفاده از هر سانتیمتر از فضای داخلی این ماشین حتی چهار نفر درون فضای زیرپایی مچاله شدند و روی داشبورد و سایر فضا ها هم کاملا مورد استفاده قرار گرفت! خوشبختانه همه افراد حاضر این گروه زنده از این خودرو پیاده شدند و اثری از شکستگی یا له شدگی یا شیمیایی شدن مشاهده نشد!
Guinness-World-Record (2)
رکورد جالب 26 زن با یک خودرو
رکورد جالب 26 زن با یک خودرو

نوشته های مشابه