گارسونهای این رستوران میمون هستند! +عکس

 گارسون ها از جمله افرادی هستند که بسیاری از رستوران های بزرگ به آن نیاز دارند و در نبود آن ها کار بسیار سخت می شود. رستوران های مختلف برای اینکه بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند و ارتباط خوبی با مشتری داشته باشند به گارسون هایی خوش چهره و خوش برخورد نیاز دارند و البته رستورانی در ژاپن برعکس اینکار را انجام می دهد.

گارسون عجیب

رستورانی به نام “کایابوکی” در شمال توکیو دست به اقدامی عجیب زده است و دو میمون را به عنوان گارسون استخدام کرده است که هرکدام آن ها ۱۶ سال نیز سن دارند. 

این میمون ها برای انکه بیشتر شبیه به انسان ها شوند از ماسک چهره استفاده می کنند. مشتریان با دیدن آن ها ابتدا شکه می شوند اما پس از مدتی با آن ها ارتباط برقرار می کنند و حتی از حرکت آن ها گاهی به خنده هم می افتند.

گارسون عجیب

این میمون ها می توانند به سرعت میان میزها حرکت کنند و سفارش های مختلف را به مشتریان برسانند. یک حوله گرم و ضد عفونی همیشه در کنار محل ایستادن آن ها وجود دارد که هر بار دستشان را با آن تمیز می کنند.

صاحب این رستوران می گوید مشتریان بسیاری هستند که از کاری های این دو میمون راضی هستند و آن ها را دوست دارند. همچنین او می گوید این گارسون های عجیب کاری می کنند که هیچ مشتری خاطره این رستوران را فراموش نکنند.

مطالب مشابه را ببینید!