مسابقه جالب دروغگوهای جهان

دروغ
سالانه دروغگوهای با تجربه از سرتاسر جهان در روستای کوچکی در شمال غرب انگلیس دور هم جمع می‌شوند و در رقابت بزرگترین دروغگوهای جهان شرکت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، رقابت بزرگترین دروغگوهای جهان سالانه در ماه نوامبر برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان آن سعی می‌کنند با بازگو کردن غیرقابل باورترین داستان‌ها پیروز رقابت شوند.
 
شرکت‌کنندگان در این رقابت تنها پنج دقیقه مهلت دارند تا بزرگترین و در عین حال متقاعدکننده‌ترین دروغ جهان را بدون آن‌ که از نوشته‌ای استفاده کنند، نقل کنند.
یکی از مشهورترین دروغگوهای جهان در تاریخ فردی به نام «جان گراهام» است که از سال 1994 میلادی تا سال 2008 میلادی هفت عنوان دروغگوی جهان را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی oddity central، در رقابت بزرگترین دروغگوی جهان، سیاستمداران و وکلا حق شرکت ندارند.
مطالب مشابه را ببینید!