مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب شپش | معنی دیدن شپش در خواب و شپش در سر

تعبیر خواب شپش

اگر خواب شپش را دیدید و می خواهید تعبیر خواب شپش را بدانید با ما همراه باشید. در این مطلب تعبیر خواب شپش از دیدگاه تعبیرگران مشهور را گردآوری کرده ایم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد.

دیدن خواب شپش و انگل بیانگر عادت ها و فکرهایی هستند که خودخواهانه هستند و این افکار گاهی با ریسک و خطر سلامتی برای خواب بیننده به همراه هستند و دیدن خواب شپش در خواب می تواند نماد احساس بی اهمیت بودن و غرایز بی احساس و سرد خواب بیننده نیز باشد.

تعبیر خواب شپش از دید معبران مشهور

دیدن حیوانات و حشرات و پرندگان در رویا نوعی خواب معمولی است که دارای تعبیر خواب خاص خود هستند و تعابیر ان می تواند روی زندگی در عالم بیداری خواب بیننده تاثیر بگذارد. در ادامه این مطلب تعبیر دیدن شپش در خواب از دیدگاه معبرین غربی و اسلامی را پیش رو خواهید داشت.

دیدن شپش در خواب دارای چه تعبیری می باشد و چه معنایی دارد ؟

  • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن شپش در خواب بیانگر انسان ضعیف و مزاحم و انگل است که این انسان به گونه ای انگل وار از خواب بیننده تغذیه می کند و مزاحم وی و حریم شخصی و خانواده اش می شود و مال بیننده خواب را نیز از بین می برد.
اگر فردی در عالم خواب شپش را نابود کند بیانگر این است که بر دشمنان خود غلبه خواهد کرد.
اگر فردی در عالم خواب تعداد زیادی شپش ببیند بیانگر این است که بر سر زبان ها می افتد.
تعبیر دیدن تعداد زیادی شپش در عالم خواب نماد رنجیدن و آزار خواب بیننده از طرف مزاحم می باشد.

  • لیلا برایت 

لیلا برایت می گوید تعبیر خواب شپش نماد این است که خواب بیننده از موضوعی ناراحت و خشمگین می شود.

  • ابن سیرین
دیدن شپش در خواب بیانگر زن و عیال است که نان خور خواب بیننده می باشد و خرج و مخارج وی برعهده بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که شپش های زیادی روی بدنش است نشانه بدست آوردن مال و حشمت برای وی است.
  • آنلی بیتون 
دیدن شپش در عالم خواب بیانگر مبتلا شدن به بیماری دردآور و نگرانی هایی می باشد.
تعبیر دیدن شپش روی ساقه گیاهان مختلف در خواب بیانگر زیان مالی و قحطی است.
تعبیر دیدن شپش روی بدن خود یا دیگران نماد این است که خواب بیننده با نزدیکانش رفتار تند و نامساعدی خواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که شپش می گیرد بیانگر این است که دچار بیماری می شود و آن بیماری را نیز به دیگران سرایت خواهد داد.
در این مطلب در مورد تعبیر خواب شپش خواندید و دیدگاه معبرین معروف را در مورد خواب شپش خواندید.

مطالب مشابه را ببینید!