عکس های بسیار زیبای نشنال جئوگرافی از ایران

ایران با طبیعت بکر و زیبایش و شاهکارهای معماری بی نظیر و گوناگونی اقوامش همیشه سوژه های جذابی برای عکاسان مشهور جهان داشته است.
عکس هایی که مشاهده می کنید منتخبی از عکس های نشنال جئوگرافی از ایران است که در میان آنها عکس رعد و برق آسمان محمود آباد یکی از عکس های برگزیده نشنال جئوگرافی در سال 2012 است.
پل خواجو. اصفهان- عکاس: Murat Bergi
پل خواجو
پل خواجو
 
مسجد کرمانشاه- عکاس: پوران روحی ارمکی
بازار رضا. مشهد- عکاس: علی رفیعی
زن بلوچ- عکاس: الکساندر اواکیان
رعد و برق در دریای خزر. محمود آباد
بازی دختران ایرانی- عکاس: الکساندرا اواکیان
استان مرکزی- عکاس: متیو بلوم
مرور خاطرات- نزدیکی مرز عراق- عکاس: محمد جهانگیر
مسجد امام اصفهان- عکاس: الکساندرا اواکیان
مسجد نصیرالملک شیراز- عکاس: علی رفیعی
منبع
مطالب مشابه را ببینید!