لحظه تاسف ایرانی ها در المپیک

سعید محمد‌پور در رقابت‌های دسته ۹۴ کیلوگرمی وزنه‌برداری المپیک لندن ۲۰۱۲ پنجم شد

سعید محمدپور

قهرمان وزنه برداری

وزنه برداری المپیک

قهرمان المپیک لندن

نوشته های مشابه