اولین زن خلبان ایرانی+تصاویر

خانم اکرم منفرد اولین بانوی خلبان ایرانی است.او هم اکنون 66 سال سن دارد و هم اکنون در سوئد زندگی می کند.

اکرم منفرد

اولین زن خلبان ایرانی+تصاویر

مطالب مشابه را ببینید!