اقدام عجیب شهرداری ایذه با مجسمه تختی +عکس

شهرداری ایذه در اقدامی عجیب روی مجسمه جهان پهلوان تختی شلوار نقاشی کرد!

مجسمه تختی

مطالب مشابه را ببینید!