مد جدید دختران ژاپنی!! +عکس

مد، چیست و چرا ما بدون لحظه ای اندیشیدن، مبالغ زیادی خرج می کنیم تا با مد روز هماهنگ باشیم؟

رسانه ها از مد شدن دندان نیشی در ژاپن خبر می دهند! زنان این کشور، صدها دلار خرج می کنند تا دندان هایشان را به شکلی در آورند که در ژاپن به آن « یائبا» یعنی « دوست خوب مردان» می گویند.

بنا بر این گزارش، در افسانه های منطقه اقیانوس آرام، ارواح خبیث، شبانگاهان با دندان های نیشی به مکیدن خون آدم ها می پردازند؛ اما اکنون در ژاپن، زنی که چنین دندان هایی داشته باشد، دوست خوب مردان است!

مد دختران ژاپنی
مد دختران ژاپنی

دختران ژاپنی
دختران ژاپنی
دختر ژاپنی
دختر ژاپنی
مد دختران ژاپنی
مد دختران ژاپنی
مد دختران ژاپنی
مد دختران ژاپنی

مطالب مشابه را ببینید!