جیم کری با کفش عجیب و خنده دارش در میهمانی اسکار 2013 +عکس

عکسهای جیم کری را در مهمانی Elton John اسکار 2013 مشاهده می کنید.

کفشهایش بیش از همه چیز جلب توجه می کند!

جیم کری
جیم کری

جیم کری

 

jimcarrey-022513-3
جیم کری جیم کری

مطالب مشابه را ببینید!