حرکت چندش آور جاستین بیبر در مقابل طرفدارانش! +عکس

جاستین بیبر با این حرکت زشتش موجب تنفر بیشتر طرفدرانش از وی شد!

حرکت چندش آور جاستین بیبر در مقابل طرفدارانش!

این عکس ها روز پنجشنبه در هتل محل اقامت جاستین در تورونتو کانادا گرفته شده، جایی که جاستین در بالکن اتاقش در حال ریختن آب دهانش از طبقه چندم به پایین آن هم در مقابل چشم ده ها طرفدار و لنز دوربین می باشد. چیزی که به وضوح می توان دریافت کرد این است که جاستین هیچ ابایی از نشان دادن کارهای زشتش ندارد، چرا که این بار سوم است که جاستین با آب دهانش خبر ساز شده است.

حرکت چندش آور جاستین بیبر در مقابل طرفدارانش!

بار اول زمانی بود که او آب دهانش را به صورت یک مرد 42 ساله پرتاب کرده بود زیرا آن مرد در خیابان به جاستین درباره «رانندگی خطرناکش» تذکر داده بود.

بار دوم زمانی بود که جاستین و دوستانش یک زن جوان را در باشگاه ورزشی مسخره می کردند. او و دوستانش تمام حرکات ورزشی انجام گرفته توسط آن زن را به سخره می گرفتند و با زدن حرف های زشت او را تحت فشار قرار می دادند. در پایان ماجرا هم جاستین آب دهانش را در بطری آب آن زن ریخته بود.

حرکت چندش آور جاستین بیبر در مقابل طرفدارانش!

گرچه جاستین دو بار گذشته این قضایا را انکار کرده بود، ولی به نظر می رسد این بار که پرتاب آب دهانش به سمت مردم ثبت شده است، او چیزی برای انکار کردن نداشته باشد.

حرکت چندش آور جاستین بیبر در مقابل طرفدارانش!

نوشته های مشابه