کیت میدلتون پس از مرخصی از بیمارستان +عکس

کاترین میدلتون همسر پرنس ویلیام نوه ملکه انگلیس که هفته پیش پس از انتشار خبر بار دار بودنش 3 روز برای مداوا و انجام برخی معاینات پزشکی در بیمارستانی در مرکز لندن بستری شد روز پنج شنبه بیمارستان را ترک کرد.

کیت میدلتون

مطالب مشابه را ببینید!