اولین عکسهای از کیت میدلتون پس از زایمان

اولین عکسهای از کیت میدلتون پس از زایمان

کیت، همسر شاهزاده ویلیام و دوشس کمبریج در ساعات اولیه صبح امروز در حالی که همسرش، شاهزاده ویلیام او را همراهی می کرد به بیمارستان سنت مری در لندن منتقل شد و در ساعت چهار و بیست و چهار دقیقه به وقت محلی فرزند خود را به دنیا آورد.
او در همان بیمارستانی زایمان کرده که شاهزاده دایانا هر دو پسرش، ویلیام و هری، را در آن به‌دنیا آورده بود.

شاهزاده ویلیام
شاهزاده ویلیام

عکس نوزاد سلطنتی
عکس نوزاد سلطنتی
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون و شاهزاده
کیت میدلون
کیت میدلون

نوشته های مشابه