تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر

عکس های شیر نری که توله شیر را می کشد و می خورد

پس از ینکه یک شیر فرمانده گله می شود در گله یک کشتار خونین راه می نادازد. این شیرها، توله های زیر دو سال که متعلق به سردسته قبلی است را به طرز فجیعی می کشند و گاهی می خورند.

شیرهای نر وقتی به سن شش سالگی می رسند قدرت و توانایی رهبری گله را دارند و می توانند برای رسیدن به فرماندهی گروه دیگر شیرهای نر را از گله بیرون بیندازند که در نهایت این قدرت خواهی، موجب جنگ و خونریزی می شود. هر شیر نر تقریبا 3 سال می تواند فرمانده گله باشد و بعد آن شیرهای جوان تر جایش را میگیرند.

این شیر، گروه ررا در برابر دیگر شیرهای نر محافطت می کند و از طرفی دیگر تولید مثل می کند. در این میان توله های زیر 2 سال مانعی جدی برای تولید مثل هستند، زیرا شیرهای ماده تا توله هایشان بالاتر از دو سال نروند، اقدام به تولید مل نمی کنند. به همین دلیل شیرهای نری که تازه به قدرت می رسند توله شیرهای کوچک را می کشند.

در برخی مواقع شیرها هم توله را می شکند و هم می خورند. این حرکت معمولا جلوی چشم شیر ماده انجام نمی شود. در این مطلب تصاویر عکاسی 44 ساله انگلیسی ررا مشاهده می کنید که چندی پیش برای عکاسی به پارک تارانجیز در تانزانیا ررفته بود و با چنینن صحنه جالبی مواجه شد. عکس شیر

تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر

 

این عکاس در کمال ناباوری دید که شیر نر لاشه توله زخمی را به دندان گرفته و با خود می برد. او در ابتدا تصور کرد که این شیر در درگیری بین شیرها کشته شده است اما لحظاتی بعد صحنه ای تکان دهنده دید. شیر نر که یک شیر ماده دیگر در کنارش بود، توله را روی زمین انداخت و این توله را خورد.

راهنمای گروه گردشگری به آنها گفت که شیرها بعد از کشتن توله شیر غریبه آن را می خورند. عکاس که در کمال تعجب این تصاویر را ثبت کرد نکته جالب برایش این بود که شیر ماده صورتش را برگرداند تا شاهد این صجنه غم انگیز نباشد.

مطالب مشابه را ببینید!