قتل شوهر به دلیل رابطه پنهانی

قتل شوهر
قتل شوهر

 

نيمه شب چهارم مهر سال گذشته ماموران پاکدشت جسد راننده اي به نام نايب را در خودرواش کشف کردند.با آغاز تجسس کارآگاهان در اين باره، معلوم شد نايب پيش از مرگ با مردي ناشناس درگير شده بود اما هيچ کس مرد ناشناس را نمي شناخت.
همسر مقتول به نام ليلا در تحقيقات گفت: شوهرم با هيچ کس مشکلي نداشت و نمي دانم چه کسي بچه هايم را يتيم کرده است. رفتار اين زن مرموز به نظر مي رسيد. از اين رو، وي تحت بازجويي هاي فني- پليسي قرار گرفت. از طرفي بررسي مکالمات اين زن از خيانت او به شوهرش و رابطه با مردي به نام همت حکايت داشت.
به اين ترتيب پشت پرده شوم اين جنايت به تدريج آشکار شد و ليلا اقرار کرد که همت، شوهرش را کشته است. چند روز بعد متهم اصلي دستگير شد. او نيز اظهارات ليلا را تاييد و به قتل نايب اعتراف کرد.به اين ترتيب پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به شعبه ۱۱۳ دادگاه کيفري استان تهران ارسال شد.
در جلسه محاکمه که صبح ديروز به رياست قاضي همتيار برگزار شد، ابتدا نماينده دادستان به قرائت کيفرخواست پرداخت و خواستار مجازات دو متهم شد. سپس برادران مقتول به عنوان ولي دم خواستار قصاص قاتلان برادرشان شدند. يکي از ۳ فرزند مقتول که به سن شرعي رسيده است نيز به عنوان يکي از اولياي دم خواستار قصاص همت شد اما گفت مادرش بيگناه است و از او شکايتي ندارد.
در ادامه متهم رديف اول در دفاع از خود به رغم اظهارات اوليه اش در دادسرا، گفت اين اعترافات زير فشار از او گرفته شده است. همت افزود: من فقط اتهام رابطه نامشروع را قبول دارم اما در قتل شوهرش دخالتي نداشتم.در ادامه نوبت به ليلا رسيد تا در برابر اتهام همسرکشي از خودش دفاع کند.
او با بيان اين که به وسيله يکي از دوستانش با همت آشنا شده است گفت: من ۱۲ سال با نايب زندگي کردم و از او ۳ بچه دارم و حتي يک لحظه هم به کشتن او فکر نمي کردم. من بي گناهم و نمي دانم قاتل شوهرم چه کسي است.
در ادامه دادگاه براي رسيدگي به اتهام رابطه نامشروع متهمان به طور غيرعلني ادامه يافت و در پايان قرار شد هفته آينده راي خود را اعلام کند.

مطالب مشابه را ببینید!