بزرگترین مار پیتون رکورد زد+تصاویر

مار بزرگ پیتون با طول 7 مترو 70 سانتی متر نامش در کتاب گینس ثبت شد.این مار که مدوزا نام دارد در یک انبار خالی از سکنه زندگی می کند.

وزن این مار هم حدود 160 کیلوگرم است.

مار پیتون
مار پیتون

مار پیتون غول پیکر
مار پیتون غول پیکر
مار پیتون غول پیکر
مار پیتون غول پیکر
مار پیتون غول پیکر
مار پیتون غول پیکر

مطالب مشابه را ببینید!