آخرین یادداشت قاتل مرحوم روح الله داداشی

 این تصویری از دست نوشته قاتل روح الله داداشی پیش از اجرای حکم اوست که در آن از کرده خود ابراز پشیمانی می کند.

یادداشت قاتل مرحوم روح اله داداشی

نوشته های مشابه