مجله تاپ‌ناز‌

لو رفتن کار زشت پرستار با مشاهده دوربین مخفی!

دختر خانواده که به پرستار خانه مشکوک شده بود تصمیم گرت یک دوربین مخفی در منزل کار بگذارد که بعد از مشاهده کار زشت پرستار غافلگیر شد.

کار زشت پرستار با مشاهده دوربین مخفی لو رفت

رفتارهای مشکوک یک پرستار زن که از موسسه ای معتبر برای مراقبت از پیرزن وارد یک خانه شده بود باعث شد دختر خانواده به او شک کند و یک دوربین مخفی در اتاق نصب کند تا ببیند پرستار در نبود آنها با مادرش چه رفتاری دارد.

لو رفتن کار زشت پرستار با مشاهده دوربین مخفی!

پیرزنی که توسط پرستار شکنجه می شد

رفتار زشت پرستار با پیرزنی که دچار آلزایمر

یکی از 2 پرستار خانم “بتی بویلان” 78 ساله که به دلیل مشکل ذهنی ناتوان شده است هنگام تمیز کردن بدن او رفتار زشتی انجام داد .

“سوزان دراپر” 43 ساله  هنگام تمیز کردن بدن پیرزن با خنده و تمسخر مقداری اسپری به دهان و صورت پیرزن می زند و می گوید :مطمئنا این بهتر از بوی بد توست.

پیرزن ناتوان به دلیل مشکل جسمی و ذهنی که دارد هیچ عکس العملی به این رفتار زشت و ناپسند پرستار نشان نمی دهد .

اسپری که حاوی مواد شیمیایی است موجب سرفه و ناراحتی پیرزن می شود اما او قادر به این نیست که به پرستارش بگوید دست از این کار بکشد و اسپری کردن را پایان دهد.

همچنین بخوانید : پیدا شدن دوربین مخفی در اتاق خواب و حمام دختران دانشجو!

لو رفتن کار زشت پرستار با مشاهده دوربین مخفی!

لو رفتن کار زشت پرستار با مشاهده دوربین مخفی!

لو رفتن کار زشت پرستار با مشاهده دوربین مخفی!

عکس هایی از کار زشت پرستار

دختر خانم “بتی” بعد از شکایت این فیلم را به عنوان مدرک به دادگاه تحویل داد تا به جرم پرستار رسیدگی شود.

دوربین مخفی کار زشت پرستار را ثبت کرد

مطالب مشابه را ببینید!