سود سپرده روزشمار و سپرده بلند مدت چگونه محاسبه می شود؟

سود سپرده روزشمار و سپرده بلند مدت چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه سود روزشمار و همچنین سود بلند مدت (سود یکساله به بالا) فرمول خاص دارد که خیلی آسان می شود سود سرمایه را با هر نرخی محاسبه کرد.

محاسبه سود سپرده بانک ها

بیشتر افراد معمولا هنگام مراجعه به بانک برای دریافت سود سپرده خود پس از اطلاع از مبلغ تعلق گرفته به عنوان سود نسبت به مقدار آن اعتراض دارند که البته در اکثر موارد علت این امر بی اطلاعی یا اطلاعات ناقص سپرده گذاران در مورد نحوه محاسبه سود حساب های کوتاه مدت یا بلند مدت خودشان نزد بانک ها است.

محاسبه سود روزشمار

در این میان سود سپرده های بانکی طبق ضوابط و مقررات به صورت روز شمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول (مدت به روز) ضرب در (نرخ سود) ضرب در (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر (عدد 365 ضرب در عدد 100) برابر با سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار محاسبه و پرداخت می شود.

البته قابل ذکر است برای محاسبه سود سپرده روزشمار، کمترین مبلغ مانده سپرده در روز حساب می شود.

محاسبه سود بلند مدت بانکی

همچنین سود سپرده های بلند مدت بانکی شامل (1 ساله- 2 ساله- 3 ساله -4 ساله -5 ساله) یا کوتاه مدت ویژه (3 ماهه-6 ماهه-9 ماهه) طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول (نرخ) ضرب در (مبلغ سپرده گذاری) برابر با سود یکسال برای سپرده مورد نظر محاسبه می شود.

حال اگر بخواهیم سود ماهیانه را محاسبه کنیم باید مبلغ محابه شده را تقسیم بر عدد 12 کرد تا مبلغ مورد نظر بدست آید.

به طور مثال اگر بخواهیم سود سالانه برای مبلغ 10 میلیون تومان با نرخ 15 درصد رامحاسبه کنیم باید 10 میلیون تومان را در 15% ضرب کرده که رقم یک میلیون و 500 تومان بدست می آید که سود برای مدت یک سال است.

لازم به ذکر است که اگر بخواهیم سود ماهیانه را محاسبه کنیم باید مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان را تقسیم بر عدد 12 کنیم که مبلغ 125 هزار تومان برای هرماه بدست آید.

اشتباهی که اکثر مراجعه کنندگان در بانک ها با آن روبرو می شوند اینگونه است که عدد 10 میلیون تومان را در 15 درصد ضرب نموده و آن را تقسیم بر 10 می کنند و تصور می کنند ماهانه 180 هزار تومان سود پول آن ها می شود که این روش کاملا غلط است.
گفتنی است دراین روز ها که برخی از بانک ها و موسسات اعتباری نرخ دلخواه را برای سپرده های افراد درنظر می گیرند با روش فوق می توان سود هر مبلغ سپرده با هر نرخی را محاسبه کرد.

نحوه محاسبه سود سپرده روزشمار و بلند مدت بانک ها

منبع : میزان
مطالب مشابه را ببینید!