عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم جدیدش

فیلمبرداری ۲۷ امین فیلم سینمایی مسعود کیمیایی شب گذشته ۲۹ تیرماه در لوکیشنی واقع در خیابان فرشته کلید خورد.این لوکیشن داخلی متعلق به منزل “خاتون” با بازی مهناز افشار است که از سکانس‌های ابتدایی فیلم به حساب می آید. قبل از آغاز فیلمبرداری این فیلم سینمایی که موقتا “عرق سرد” نام دارد.

عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد

عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد
عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم عرق سرد

نوشته های مشابه