عکس بازیگران

عکس مهناز افشار با سبیل!

این تصویر در لحظه ای ثبت شده که مهناز افشار خود را برای گریم فیلم “عرق سرد” مسعود کیمیایی آماده می کرد.

عکس مهناز افشار
عکس مهناز افشار

نوشته های مشابه