ساخت شکل های جالب با سایه+عکس

این سه نفر با بدنشان شکل های بسیار زیبایی از سایه درست کرده اند.

سایه اجسام

سایه اجسام

سایه اجسام

مطالب مشابه را ببینید!