تقویم مایاها تمام می شود نه جهان !

تمدن مایا
تمدن مایا
پدر نجوم آماتوری ایران گفت: گفته ها درباره به پایان رسیدن دنیا در21 دسامبر صحیح نیست و نظم حاکم بر جهان و آفرینش، براساس چنین پیش بینی هایی تغییر نیافتنی است.
به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ مهندس احمد دالکی در نشست خبری – علمی – تحلیلی «نظریه سه روز تاریکی و پایان جهان» که در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار شد افزود: احتمال پایان جهان در هر تاریخی وجود دارد، اما این تاریخی که براساس آن و به اشتباه تاریخ پایان جهان شایع شده است فقط تاریخ پایان تقویم قوم مایاها در مکزیک است که بهانه ای برای برخی شایعه سازان در این زمینه شده است.
این پژوهشگر علم نجوم با اشاره به سفری که برای تحقیق به مکزیک و محل اصلی زندگی مایاها داشته است گفت: تقویم مایاها در21دسامبر صفر می شود و دوباره از ابتدا آغاز به شمارش می‌کند، پس این صفر شدن تقویم به معنی پایان جهان نخواهد بود.
وی دلایل دیگری که زمین را تهدید می‌کند از جمله احتمال طوفان های خورشیدی و برخورد ستارگان دیگر با زمین را وقایعی بسیار ناچیز(1 در 250000) ذکر کرد.
مهندس دالکی یکی از دلایل این پیش بینی ها را علاقه مندی انسان ها به خیال دانست و گفت: پیش بینی هایی که مبنای علمی و استدلالی ندارد، دلالت بر تخیل انسان دارد و همواره عده ای هستند که با کنجکاوی در پی حدس زدن زمان و مکان وقایعی هستند که برای همه سئوال انگیز بوده و هست.
وی با اشاره به این که اینگونه پیش بینی ها درباره وقوع پایان دنیا در سال هزار و دو هزار میلادی نیز رقم خورده بود گفت: براساس علم نجوم، عمر خورشید به پایان خواهد رسید اما این موضوع بعد از میلیون ها نسل ما اتفاق خواهد افتاد.
پدر نجوم آماتوری ایران درباره برخی گفته ها به نقل از ناسا گفت: ناسا مرکز علمی پیشرفته ای است که این گونه پیش بینی های غیر علمی را نمی توان به این مرکز نسبت داد.
مطالب مشابه را ببینید!