با تاریخچه تقلب و روش هایش آشنا شوید(طنز)

تاریخچه تقلب

تاریخچه تقلب از جایی شروع می شود که ” حسن کچل ” برای نخستین بار به مکتب رفت . از بد ماجرا ، همان روز امتحان ماهیانه کودکان مکتب بود ؛ لیک حسن کچل از روی تنبلی چشمان چپش را بر روی ورقه ی همزاد انداخت تا نکته ای بس ارزشمند از ورقه ی فوق الذکر دشت کند .

این بود که اولین تقلب تاریخ بشری رقم زده شد . البته این تقلب با روش های بسیار ابتدایی بشری رقم زده شد. البته این تقلب باروش های بسیار ابتدایی (در مقابل ترفند های کنونی ) صورت گرفت . بدین ترتیب که حسن با کلی زور زدن خود را به بالای ورقه ی همزاد رسانید و خیلی راحت مطالب را کش رفت . از آن به بعد تقلب دوران طلایی خود را آغاز کرد .

 

روش های نوشتاری

۱٫ نوشتن روی کف پا ، پس کله ، پشت گوش و …
۲٫ نوشتن روی دیوار ، روی میز ، پشت نیمکت ، زیر نیمکت ، پشت لباس یا مانتوی دانش آموز جلویی ، …
۳٫ نوشتن به روی دستمال کاغذی ، پاکت نامه ، …
۴٫ نوشتن و لوله کردن تقلب و جاسازی آن در حفره های مختلفی از جمله بینی ، دهن ، گوش ، فک پایین ، دریچه آئورت ، …

 

روش های باکلاس

۱٫ استفاده از ماشین حساب مهندسی
۲٫ استفاده از موبایل
۳٫ استفاده از آیینه ، موچین ، لوازم آرایشی ، فیلم ، عکس ، …

 

روش های بی کلاس

۱٫ شیره مالیدن بر سر یکی از بچه درس خون ها
۲٫ خم کردن سر به روی ورقه ی طرف به صورت تابلو

 

توجه :

اگه در این امر تبحر کافی ندارید ، اصلاً سمت این کار نرید ؛ که عواقبی جز‌ء ضایع شدن و اخراج و تابلو شدن ندارد .

مطالب مشابه را ببینید!